Innmelding i GBF|Grønland beboerforening

Nedenfor kan du melde deg inn som personlig medlem, sameie/borettslag eller organisasjon. Medlemskontingent gjelder inneværende kalenderår. Innmelding etter 01.10. gjelder også neste år.

 Noen gode grunner for at jeg bør bli GBF-medlem

Jeg vil ha et godt og trygt bomiljø 
Jeg vil vise min støtte og inspirere andre
Jeg er glad i nabolaget og menneskene her
Jeg er stolt av og vil snakke opp nabolaget mitt
Jeg vil være en del av et nabofellesskap som bryr seg
Jeg er glad GBF gir oss mulighet til å påvirke og ha en felles stemme
Vi elsker Grønland og Nedre Tøyen og sammen er vi sterkere

GBF-målsettinger for Grønland og Nedre Tøyen

GBF vil utover å  bidra til et godt, mangfoldig og aktivt nabolag jobbe aktivt ovenfor politikken, Bydel Gamle Oslo, kommunale etater, politiet, næringaktører, interesseorganisasjoner og andre.

Her finner du viktige målsettinger for foreningens arbeid:

 • nærmiljø som er inkluderende for alle
 • nærmiljø hvor flere kan og vil bli boende
 • nærmiljø som er grønt, trivelig, rent og ryddig
 • nærmiljø uten åpent salg av narkotika og rus
 • nærmiljø mindre preget av biler og tungtrafikk
 • gode bo- og oppvekstmiljø for barn og voksne
 • gode barnehager, nærskole og trygg skolevei
 • gode aktivitets-/fritidstilbud og ungdomsjobber
 • gode og trygge byrom med positiv aktivitet
 • gode engasjerte bygårder, styrer og beboere
 • godt næringsliv med fokus på sosial bærekraft
 • gode nettverk hvor flere folk bryr seg og bidrar
 • gode frivillige organisasjoner som bidrar lokalt
 • god områdeutvikling på innbyggernes premisser
 • godt forutsigbar boligpolitikk og seriøse utleiere
 • begrensing av høyhus og forsvarlig utbygging

Personlig
Pris: 100

Sameie/borettslag
Pris: 500

Organisasjon
Pris: 250